Kullanıcı ve Üyelik Sözleşmesi

Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda OranAnaliziYap (orananaliziyap.com) yönetimi, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır. OranAnaliziYap (orananaliziyap.com) datalarında hatalı kayıtlar olabilir.
Devamlı güncelleme olacağı için değişen oran ve dataları, iptal edilen karşılaşmaların ve veri kayıplarının olabileceğini unutmamalıdır. Bu kayıtların doğruluğunu teyit etmek tamamen kullanıcının sorumluluğunda olup yanlış datadan dolayı kullanıcı OranAnaliziYap (orananaliziyap.com) yönetiminden hiçbir maddi veya manevi zarar talep edemez.
 

Fikri Mülkiyet Hakları

İş bu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.
Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.
 

Gizli Bilgi

OranAnaliziYap (orananaliziyap.com) sitesi üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere paylaşmıyacağını taahhüt eder. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacak ve saklanacaktır.
Kullanıcı, sadece programın tanıtımı, yapılan güncellemeler gibi hizmete ait değişikliklerin kendisine herhangi bir iletişim kanalı ile gönderileceği konusunda muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder.Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.
Data Doğrulu Garantisi: OranAnaliziYap (orananaliziyap.com) üzerinden sunulan oran datalarının güvenilirliğini doğrulamak tamamen kullanıcının sorumluluğunda olup, site yönetimince hiçbir taahhüt verilmemektedir.
 
Kayıt ve Güvenlik
 
Üyelik satın aldığınızda size tarafımızdan iletilen kullanıcı adı ve parola bilgisi 1 kişinin kullanımı içindir ve aynı üyelik bilgisi ile birden fazla kişinin programı kullanması yasaktır. Aynı kişi aynı üyelik bilgisi ile üyeliğini dilediği kadar farklı cihazda ve lokasyonda kullanabilir. Kullanıcı, sitemiz OranAnaliziYap (orananaliziyap.com) ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden site yönetimi sorumlu tutulamaz.
 
Üyelik iptali ve askıya alması
 
Üyelerimiz, programı kullanmak istedikleri süre kadar üyelik satın alma seçeneğine sahiptirler. Üyelik satın alma opsiyonlarında 1 aydan dilediğiniz ay sayısına kadar üyeliği kendi ihtiyaçlarınıza göre satın alabilirsiniz. Bundan dolayıdır ki; herhangi satın alınan bir üyeliğin ilk kullanıma başlanması ile birlikte iptal veya geri iade edilmesi kabul edilmemektedir. Ayrıca üyeliklerin belirli bir süreliğine dondurulması, askıya alınması veya ileri bir tarihe ötelenmesi işlemi yapılamamaktadır. Ancak sitenin herhangi bir sebeple artık hizmet veremeyecek olması durumunda, üyenin henüz kullanmadığı üyelik süresi tutarı, kullanıma ait “indirimsiz” ücret kadarı düşüldükten sonra kullanıcıya geri iade edilecektir. 
 
Mücbir Sebep
 
Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.
 
Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik
 
İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.